Coachning

Hör av dig

På Jag-Kan erbjuder vi professionell coachning för dig som antingen söker arbete eller behöver stöd i ett befintligt uppdrag. Vi hjälper dig att få insikter om dina styrkor, drivkrafter och motivatorer. Genom att få en bild av dina valmöjligheter kanske du är villig att prova helt nya saker?

Det är många som haft stor nytta av att anlita en coach. Alla kan får ut mer av sina yrkesliv genom att ta sig tiden att tänka till och reflektera på riktigt då och då. För den som saknar arbete eller befinner sig mellan uppdrag kan coachning vara den perfekta språngbrädan att ta sig vidare till studier eller nya yrkesval.

14 + 14 =

Ring

 +46 (0) 72 311 76 88